Predugovorne obavijesti prema Članku 57. Zakona o zaštiti potrošača

Prema čl.57.st.1. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj obavještava Potrošača o niže navedenim pravima i obvezama za slučaj sklapanja ugovora na daljinu. Prodavatelj šalje predugovorne obavijesti električnom poštom na e-mail adresu koju Potrošač navede kao kontakt prilikom unošenja svoje

narudžbe,zajedno uz ponudu koju je Potrošač zatražio.Ukoliko Potrošač, nakon pregleda I razumijevanja ponude i predugovorne obavijesti, pošalje narudžbu, smatra se da time sklapa ugovor, te se obvezuje na plaćanje po uvjetima na ponudi ukoliko su proizvodi dostupni.

1.Glavna obilježja proizvoda

Potrošač će elektronskom poštom, na e-mail adresu koju je naveo kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe,uz ovaj dokument dobiti i ponudu na kojoj će biti naznačen proizvod koji naručuje. Na web stranici papica.eu uz proizvode stoje detaljne informacije,te se Potrošač obvezuje da će tek nakon pregleda i razumijevanja istih zatražiti ponudu.

2.Naziv i sjedište prodavatelja

Ami trade d.o.o., Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Telefon: 091 904 4288 – E-mail:info@papica.eu -OIB:79005259707 -MBS:020026140

3.Nastupanje

Ami trade d.o.o. Prodajom putem Internet stranice www.papica.eu nastupa u svoje ime

4.Zemljopisna adresa i kontakt za eventualne pritužbe

Ami trade d.o.o., Bogoslava Šuleka 29, 47000 Karlovac

Telefon: 091 904 4288 – E-mail:info@papica.eu

5.Maloprodajna cijena proizvoda

Maloprodajna cijena uz troškove dostave odmah su naznačeni na ponudi koja je sastavni dio ove obavijesti

6.Nema dodatnih troškova

Nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora

7.Načini plaćanja,uvjeti isporuke robe,podnošenje prigovora

Plaćanje

Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke (pouzećem), virmanom i Karticama

Dostava

Besplatna dostava kurirskom službom za iznose iznad 40 EURA (39,82kn). Troškovi dostave za narudžbe do 40 EURA (39,82kn) iznose 5.30 EURO (39,93kn) Prodavatelj će sve narudžbe nastojati poslati u roku raspoloživosti navedenom na detaljima svakog naručenog proizvoda.

Podnošenje prigovora

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N.41./2014) možete poslati putem pošte na adresu Ami trade d.o.o.,Bogoslava Šuleka 29,47000 Karlovac, telefaksa na 047/414-161 ili na e-mail adresu: info@papica.eu, a odgovor vam mora stići u roku od 15 (petnaest)dana od dana zaprimljenog prigovora.

8.Jednostrani raskid ugovora

Sukladno čl.72 Zakona o zaštiti potrošača,Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora prodavatelju pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor.

9.Dužnosti potrošača ukoliko koristi pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač je dužan snositi troškove vraćanja robe i mora je vratiti u roku 14 dana ako iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz čl.72 Zakona o zaštiti potrošača.

10.Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora

Nije primjenjivo

11.Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Nije primjenjivo

12.Materijalni nedostaci

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima čl.400. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Podrazumijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika,osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak.

13.-

14.Postojanje odgovarajućih pravila postupanja Prodavača

Međusobna prava i obveze Potrošača i Prodavatelja definirani su općim uvjetima poslovanja objavljenim na web stranici www.papica.eu

15.-16.-17.-

18.-19. Funkcionalnost digitalnog sadržaja, uključujući potrebne mjere tehničke zaštite tih sadržaja i interoperabilnosti digitalnog sadržaja

Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slikama proizvoda.Zabranjeno je koristit web stranicu papica.eu za bilo koju vrstu protupravnih radnji I pokušaje bilo kakve izmjene podataka,kao i bilo koju vrstu zloporabe u otežavanju rada kojom se može prouzročiti šteta Prodavatelju.Korisnik je obvezan prilikom korištenja web stranice papica.eu poštivati sva prava intelektualnog vlasništva.

20.Mehanizmi izvansudskog rješavanja sporova, odnosno sustavi za obeštećenje ,te načini kako ih potrošač može koristiti

Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti i odnosi između Prodavatelja i Potrošača podliježu zakonima Republike Hrvatske.U slučaju spora, stranke će pokušati spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je sud u mjestu sjedišta Prodavatelja.

 

Narudžbom Potrošač prihvaća Predugovorne obavijesti i Pravila poslovanja.